چیست موسیقایی معاصر بودن ما؟

معاصر بودن در موسیقی چیست؟ و معاصر بودن در موسیقی ما چگونه تبلور می‌یابد؟ برای پاسخ به این دو پرسش در سال‌های 1395 و 96 چند مقاله و سخنرانی درباره‌ی معاصر بودن نوشته شد که یکی از آخرین آنها با عنوان «چیست موسیقایی معاصر بودن ما؟» به قلم آروین صداقت‌کیش در فصلنامه‌ی زنگار، شماره‌ی چهارم و پنجم، رمستان 1395 و بهار 1396 منتشر شده است.
برنامه‌ی زنده‌ی اینستاگرامی به میزبانی صفحه‌ و مجله‌ی موسیقی معاصر با عنوان مشابه به طور عمده متکی است بر مباحث طرح‌شده در همان مقاله به علاوه‌ی تاملاتی که در یکی دو میزگرد و سخنرانی پس از انتشار در تعامل با دیگر اندیشوران و در تکمیل آن افزوده شده یا به شکل منتشرنشده از آن زمان به ذهن آمده است. بنابراین مطالعه‌ی این مقاله به عنوان نوعی پیش‌زمینه‌ی بحث راهگشا خواهد بود.

دانلود پی دی اف مقاله 

About Erfan Dorri

Author, designer and webmaster this site

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.